Sim Tam Hoa 9 Đầu Số 03

Tham khảo thêm danh sách +8573 Sim Tam Hoa 9 Đầu Số 03 tại https://khosim.com/sim-tam-hoa-9-dau-so-03

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 032.8888.999 199.000.000đ 64 Đặt mua
2 Viettel 0373.889999 168.000.000đ 65 Đặt mua
3 Viettel 0399.93.9999 1.080.350.000đ 69 Đặt mua
4 Viettel 0399.90.9999 612.350.000đ 66 Đặt mua
5 Viettel 03.59.55.9999 228.000.000đ 63 Đặt mua
6 Viettel 0386.686.999 46.600.000đ 64 Đặt mua
7 Viettel 0332.123.999 30.400.000đ 41 Đặt mua
8 Viettel 03.29.29.29.99 59.000.000đ 54 Đặt mua
9 Viettel 034.606.8999 9.000.000đ 54 Đặt mua
10 Viettel 0356.38.1999 13.300.000đ 53 Đặt mua
11 Viettel 0348.664.999 5.690.000đ 58 Đặt mua
12 Viettel 0346.10.09.99 5.850.000đ 41 Đặt mua
13 Viettel 0372.486.999 9.000.000đ 57 Đặt mua
14 Viettel 0375.243.999 8.000.000đ 51 Đặt mua
15 Viettel 0364.073.999 7.000.000đ 50 Đặt mua
16 Viettel 0364.510.999 7.000.000đ 46 Đặt mua
17 Viettel 0352.407.999 7.500.000đ 48 Đặt mua
18 Viettel 0359.647.999 7.000.000đ 61 Đặt mua
19 Viettel 0375.764.999 5.500.000đ 59 Đặt mua
20 Viettel 0398.475.999 8.000.000đ 63 Đặt mua
21 Viettel 0352.64.1999 10.000.000đ 48 Đặt mua
22 Viettel 0384.02.09.99 9.000.000đ 44 Đặt mua
23 Viettel 0375.302.999 8.000.000đ 47 Đặt mua
24 Viettel 0352.706.999 8.000.000đ 50 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Tam Hoa 9 Đầu Số 03 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3