Sim Năm Sinh 2016

Tham khảo thêm danh sách +8573 Sim Năm Sinh 2016 tại https://khosim.com/sim-nam-sinh-2016

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0336.20.2016 960.000đ 23 Đặt mua
2 Viettel 0986.13.09.16 960.000đ 43 Đặt mua
3 Viettel 0356.90.2016 960.000đ 32 Đặt mua
4 Viettel 0339.10.10.16 960.000đ 24 Đặt mua
5 Viettel 0987.01.12.16 960.000đ 35 Đặt mua
6 Viettel 0353.44.2016 960.000đ 28 Đặt mua
7 Viettel 0974.12.10.16 960.000đ 31 Đặt mua
8 Viettel 0974.06.09.16 960.000đ 42 Đặt mua
9 Viettel 0984.05.08.16 960.000đ 41 Đặt mua
10 Viettel 0334.95.2016 960.000đ 33 Đặt mua
11 Viettel 0353.46.2016 960.000đ 30 Đặt mua
12 Viettel 0378.80.2016 960.000đ 35 Đặt mua
13 Viettel 0975.26.01.16 960.000đ 37 Đặt mua
14 Viettel 0389.80.2016 960.000đ 37 Đặt mua
15 Viettel 0379.90.2016 960.000đ 37 Đặt mua
16 Viettel 0974.01.01.16 960.000đ 29 Đặt mua
17 Viettel 0967.10.08.16 960.000đ 38 Đặt mua
18 Viettel 0329.64.2016 960.000đ 33 Đặt mua
19 Viettel 0354.91.2016 960.000đ 31 Đặt mua
20 Viettel 0363.74.2016 960.000đ 32 Đặt mua
21 Viettel 0363.69.2016 960.000đ 36 Đặt mua
22 Viettel 0375.18.2016 960.000đ 33 Đặt mua
23 Viettel 0332.95.2016 960.000đ 31 Đặt mua
24 Viettel 0325.27.04.16 960.000đ 30 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2016 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3