Sim Năm Sinh 2006

Tham khảo thêm danh sách +8573 Sim Năm Sinh 2006 tại https://khosim.com/sim-nam-sinh-2006

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 097.123.0606 4.500.000đ 34 Đặt mua
2 Viettel 0971.14.0606 1.700.000đ 34 Đặt mua
3 Viettel 0338.67.2006 960.000đ 35 Đặt mua
4 Viettel 0339.63.2006 960.000đ 32 Đặt mua
5 Viettel 0988.31.05.06 960.000đ 40 Đặt mua
6 Viettel 0972.02.09.06 960.000đ 35 Đặt mua
7 Viettel 0354.93.2006 960.000đ 32 Đặt mua
8 Viettel 0346.32.2006 960.000đ 26 Đặt mua
9 Viettel 0326.41.2006 960.000đ 24 Đặt mua
10 Viettel 0372.47.2006 960.000đ 31 Đặt mua
11 Viettel 0366.41.2006 960.000đ 28 Đặt mua
12 Viettel 0342.14.2006 960.000đ 22 Đặt mua
13 Viettel 0353.29.2006 960.000đ 30 Đặt mua
14 Viettel 0368.40.2006 960.000đ 29 Đặt mua
15 Viettel 0337.26.05.06 960.000đ 32 Đặt mua
16 Viettel 0325.18.05.06 960.000đ 30 Đặt mua
17 Viettel 0378.47.2006 960.000đ 37 Đặt mua
18 Viettel 0334.85.2006 960.000đ 31 Đặt mua
19 Viettel 0352.11.05.06 960.000đ 23 Đặt mua
20 Viettel 0332.29.03.06 960.000đ 28 Đặt mua
21 Viettel 0328.45.2006 960.000đ 30 Đặt mua
22 Viettel 0366.29.05.06 960.000đ 37 Đặt mua
23 Viettel 0363.54.2006 960.000đ 29 Đặt mua
24 Viettel 0354.76.2006 960.000đ 33 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Năm Sinh 2006 : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3