Sim Lục Quý Viettel

Tham khảo thêm danh sách +8573 Sim Lục Quý Viettel tại https://khosim.com/sim-luc-quy-viettel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0358.555555 579.000.000đ 46 Đặt mua
2 Viettel 0978.777777 2.555.000.000đ 66 Đặt mua
3 Viettel 0358.666666 899.000.000đ 52 Đặt mua
4 Viettel 0977.888888 5.299.000.000đ 71 Đặt mua
5 Viettel 0345.999.999 5.040.000.000đ 66 Đặt mua
6 Viettel 0389.333333 1.050.000.000đ 38 Đặt mua
7 Viettel 0974.111111 528.000.000đ 26 Đặt mua
8 Viettel 0366.000000 329.000.000đ 15 Đặt mua
9 Viettel 0366.888888 3.566.350.000đ 63 Đặt mua
10 Viettel 0377.555.555 520.000.000đ 47 Đặt mua
11 Viettel 0866.999999 6.600.000.000đ 74 Đặt mua
12 Viettel 0382.111.111 266.000.000đ 19 Đặt mua
13 Viettel 0865.222.222 468.000.000đ 31 Đặt mua
14 Viettel 0384.555.555 445.000.000đ 45 Đặt mua
15 Viettel 0362.111.111 268.000.000đ 17 Đặt mua
16 Viettel 0982.000.000 1.550.000.000đ 19 Đặt mua
17 Viettel 0359.888.888 1.000.350.000đ 65 Đặt mua
18 Viettel 0368.333333 994.850.000đ 35 Đặt mua
19 Viettel 0368.000.000 650.000.000đ 17 Đặt mua
20 Viettel 0395.999999 1.890.000.000đ 71 Đặt mua
21 Viettel 0973.666666 3.000.000.000đ 55 Đặt mua
22 Viettel 0385.666666 799.000.000đ 52 Đặt mua
23 Viettel 0348.333333 350.000.000đ 33 Đặt mua
24 Viettel 0389.555555 1.287.350.000đ 50 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Lục Quý Viettel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3