Sim Đại Cát Viettel

Tham khảo thêm danh sách +8573 Sim Đại Cát Viettel tại https://khosim.com/sim-dai-cat-viettel

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0971.21.0505 1.700.000đ 30 Đặt mua
2 Viettel 0961.66.7070 2.200.000đ 42 Đặt mua
3 Viettel 0971.19.4040 1.200.000đ 35 Đặt mua
4 Viettel 097.123.0505 7.300.000đ 32 Đặt mua
5 Viettel 0961.60.6600 4.000.000đ 34 Đặt mua
6 Viettel 0961.20.2200 3.800.000đ 22 Đặt mua
7 Viettel 0971.19.0202 1.600.000đ 31 Đặt mua
8 Viettel 09.8118.0011 5.700.000đ 29 Đặt mua
9 Viettel 0988.81.81.81 430.000.000đ 52 Đặt mua
10 Viettel 09.7171.6611 7.900.000đ 39 Đặt mua
11 Viettel 09.7117.0202 7.300.000đ 29 Đặt mua
12 Viettel 097.123.9933 5.700.000đ 46 Đặt mua
13 Viettel 09.7117.2200 3.800.000đ 29 Đặt mua
14 Viettel 0971.35.3131 2.400.000đ 33 Đặt mua
15 Viettel 09.6116.0011 5.700.000đ 25 Đặt mua
16 Viettel 0971.12.4040 3.290.000đ 28 Đặt mua
17 Viettel 0971.16.4040 1.200.000đ 32 Đặt mua
18 Viettel 097.115.6655 4.500.000đ 45 Đặt mua
19 Viettel 097.111.4040 4.000.000đ 27 Đặt mua
20 Viettel 096.123.0202 7.900.000đ 25 Đặt mua
21 Viettel 0971.66.0202 2.500.000đ 33 Đặt mua
22 Viettel 0961.83.0606 1.700.000đ 39 Đặt mua
23 Viettel 096.111.4040 4.000.000đ 26 Đặt mua
24 Viettel 0961.33.0505 3.300.000đ 32 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đại Cát Viettel : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3