Sim Đặc Biệt

Tham khảo thêm danh sách +8573 Sim Đặc Biệt tại https://khosim.com/sim-dac-biet

STT Mạng Số sim Giá bán Điểm Đặt mua
1 Viettel 0961.23.2204 960.000đ 29 Đặt mua
2 Viettel 0983.31.2204 960.000đ 32 Đặt mua
3 Viettel 0971.57.2204 960.000đ 37 Đặt mua
4 Viettel 0868.96.1102 5.000.000đ 41 Đặt mua
5 Viettel 0868.38.1102 5.000.000đ 37 Đặt mua
6 Viettel 0973.66.1102 15.000.000đ 35 Đặt mua
7 Viettel 0865.78.1102 5.000.000đ 38 Đặt mua
8 Viettel 0862.98.1102 5.000.000đ 37 Đặt mua
9 Viettel 0372.79.1102 5.000.000đ 32 Đặt mua
10 Viettel 0388.33.1102 8.000.000đ 29 Đặt mua
11 Viettel 0387.89.1102 10.000.000đ 39 Đặt mua
12 Viettel 0382.82.1102 6.000.000đ 27 Đặt mua
13 Viettel 0325.89.1102 3.000.000đ 31 Đặt mua
14 Viettel 0375.66.1102 3.000.000đ 31 Đặt mua
15 Viettel 0978.53.1102 4.500.000đ 36 Đặt mua
16 Viettel 0345.88.1102 6.000.000đ 32 Đặt mua
17 Viettel 0396.78.1102 6.000.000đ 37 Đặt mua
18 Viettel 0865.79.1102 6.000.000đ 39 Đặt mua
19 Viettel 086934.1102 2.500.000đ 34 Đặt mua
20 Viettel 0332.58.1102 1.100.000đ 25 Đặt mua
21 Viettel 0396.89.1102 6.000.000đ 39 Đặt mua
22 Viettel 0389.68.1102 5.000.000đ 38 Đặt mua
23 Viettel 096142.1102 3.000.000đ 26 Đặt mua
24 Viettel 0866.82.1102 5.000.000đ 34 Đặt mua

Bình luận

Mã MD5 của Sim Đặc Biệt : 25899917a53cd257c6bd3417faaa0fb3